Asynchroniczna transmisja

– przesył danych, w którym czas pomiędzy przesłaniem znaków może być różny. Innymi słowy nie używa się sygnału zegarowego, lecz sterowanie transmisją odbywa się przez bit startu na początku każdego znaku i przez jeden lub dwa bity stopu na końcu każdego przesłanego znaku. Por. synchroniczna transmisja.

Zasada działania transmisji asynchronicznej

Zasada działania transmisji asynchronicznej

Użytkownicy trafili tutaj szukając: asynchroniczna transmisja danych polega na, asynchroniczna transmisja danych, transmisja asynchroniczna, asynchroniczna transmisja danych poleg

Post navigation