Remake

– nowa wersja już istniejącej gry. Zwykle remake’ami są gry znane z komputerów 8-bitowych (np. Space Invaders, Montezuma’s Return, Virus, czy Asteroids). Nie należy mylić remake z konwersjami, totalnymi konwersjami, ani też z upgrade’ami gier.

Post navigation