Reset

– angielskie określenie zimnego startu systemu. Po naciśnięciu przycisku reset komputer zostaje zresetowany, czyli uruchomiony od nowa. W wyniku tej operacji następuje natychmiastowe przerwanie pracy wszystkich programów, a ponieważ nie zostały one prawidłowo zamknięte, przetwarzane w nich dane zostają częściowo lub w całości utracone. Przycisku reset należy więc używać wyłącznie w ostateczności, na przykład w przypadku całkowitego zawieszenia się komputera, który przestaje reagować na jakiekolwiek akcje ze strony użytkownika.

Post navigation