Telnet

program służący do zdalnego wydawania poleceń komputerowi znajdującemu się w sieci komputerowej (najczęściej w Internecie). Po uruchomieniu telnetu użytkownik wpisuje nazwę hosta, z którym chce nawiązać połączenie. Następnie loguje się do niego. Od tej chwili może wykonywać wszystkie operacje, na które zezwoli mu system operacyjny komputera, do którego się podłączył. Telnet wielu użytkownikom internetu służy do sprawdzenia poczty e-mail znajdującej się na serwerze pocztowym, a także do zabawy grami MUD.
Program TELNET jest integralną częścią systemu Windows 95/98 itp. Aby go uruchomić należy kliknąć przycisk „Start” następnie „Uruchom” i wpisać TELNET. Jednym z najlepszych klientów telnetowych jest CTR.
Sesja telnetu sklada sie z faz:
1) wywołanie programu telnet
2) połączenie z wybranym komputerem
3) zalogowanie się na komputerze
4) zakończenie połączenia i wyjście z sesji telnet.

Po wykonaniu pierwszych trzech czynności użytkownik może wykonywać pracę, tak jakby był fizycznie podłaczony do komputera, z którym nawiązano łączność. Sesja telnet może pracować w dwóch trybach „input state” lub „command state”. W trybie „command state” można wykonywać komendy właściwe tylko dla sesji telnet. Listę komend można wyświetlić na ekranie wprowadzając polecenie „?”. $ telnet //wywołanie programu telnet
$ telnet> ? //pytanie o „help”
$ exit //wyjście z sesji telnet
W trybie „input state” użytkownik może pracować na komputerze, z którym się połączył.

Uruchamianie sesji telnet:
$ telnet remote-host-name
pozwala na ustalenie łączności z komputerem o nazwie remote-host-name. Przykładem może być nawiązanie łączności z komputerem „halina”:
$ telnet halina.univ.gda.pl
lub z sieci lokalnej podając tylko niepełną nazwę:
$ telnet halina

Jeśli połączenie zostanie zrealizowane to po komunikatach systemowych pojawi się pytanie o nazwę konta, na które użytkownik chce się zalogować („login:”), a potem o hasło („password:”). Drugim sposobem wywoływania sesji telnet jest otworzenie jej w trybie „command state”, a potem uruchomienie połączenia z żądanym komputerem:
$ telnet
$ telnet> Connect halina

Zamknięcie połączenia z komputerem dokonuje się komendą „CLOSE” i wtedy nadal użytkownik pozostaje w programie telnet i może łączyć się z innym komputerem:
$ telnet> close

Wyjście z sesji telnetu dokonuje się z tego poziomu przy pomocy komendy „EXIT”:telnet> exit

Zamknięcie sesji telnetu z poziomu „input state” dokonuje się na ogół przez kombinację klawiszy CTRL+D.

Przyklady:
W Sieci istnieje wiele komputerów, które dostarczają informacji na bazie połączenia typu telnet. Są to przede wszystkim biblioteki, aczkolwiek można znaleźć również innego rodzaju bazy danych. Przykładowym takim połączeniem może być nawiązanie łączności z komputerem Biblioteki Kongresu Amerykanskiego:
$ telnet dra.com

Program ułatwiający szukanie, ściąganie informacji umieszczonej w sieci to program o nazwie GOPHER, który jest bardzo wygodny w użyciu, ponieważ użytkownik nie musi decydować czy ma używać sesji FTP, czy telnet; nie musi pamiętać o ustawieniu transmisji na typ binarny lub ASCII, może wręcz informacje wysłać do swojej skrzynki e-mailowej. Serwer gophera jest uruchomiony na komputerze halina.univ.gda.pl., ale można go wywoływać bądź podając nazwę komputera halina.univ.gda.pl, bądź nazwę niezależną zupełnie od komputera gopher.univ.gda.pl
$gopher halina.univ.gda.pl lub $gopher gopher.univ.gda.pl

Jeśli użytkownik chce połączyć się bezpośrednio z innym serwerem gophera to wydaje polecenie:
$ gopher gopher-server-name

Użytkownicy trafili tutaj szukając: jak wyjść z telnet, wyjsc z fachu slownik, telnet definicja, wyjscie z telnetu, telnet jak wyjsc z niego, telnet jak wyjść, telnet, praca w telnecie, komendy telnet, jak wyjsc z telentu

Post navigation