Sesja

1) sesja (lub wizyta według starego nazewnictwa) to jednorazowa wizyta użytkownika na stronie internetowej lub w aplikacji, na którą składać się może jedna lub więcej akcji (np. otwarcie jednej lub kilku podstron na stronie, jedno lub więcej kliknięć, wypełnienie formularza lub inna dowolna akcja na stronie lub aplikacji). Zazwyczaj sesja liczona jest od pierwszej akcji (np. otwarcie strony lub aplikacji) do ostatniej akcji, która miała miejsce nie później niż 30 minut od poprzedzającej akcji. To oznacza, że sesja wcale nie musi trwać maksymalnie 30 minut – jeśli użytkownik nie robi dłuższych przerw między akcjami niż 30 minut, to sesja nadal trwa. Z sesją internetową związanych jest wiele innych miar i współczynników, które się do niej odnoszą:

  • średni czas sesji/wizyty – to czas od pierwszej akcji lub odsłony strony do przedostatniej (ponieważ nie można w standardowy sposób zmierzyć czasu na ostatniej dokonanej przez użytkownika odsłonie – przy pomocy specjalnych liczników można również zmierzyć czas na ostatniej odsłonie, ale większość narzędzi analitycznych tj. Google Analytics nie miery standardowo tego czasu)
  • ilość odsłon na wizytę – ilość oglądanych przez użytkownika podstron strony lub aplikacji w ramach jednej sesji
  • współczynnik konwersji – określa % sesji/wizyt zakończonych konwersją (np. zakupem w sklepie internetowym). Współczynnik konwersji jest mierzony właśnie względem sesji a nie użytkowników (a 1 użytkownik może wykonać więcej niż 1 sesję podczas mierzonego zakresu czasu)
  • współczynnik odrzuceń (bounce rate) – czyli % sesji zakończonych tylko jedną odsłoną lub brakiem dodatkowych akcji użytkownika na stronie

2) zawartość płyt CD, DVD czy Blu-Ray dzieli się na ścieżki i sesje. Każda sesja składa się z danych, które zostały nagrane na płytę za jednym podejściem, przy czym na sesję wchodzi jedna lub więcej ścieżek. Z kolei płyta CD może zawierać kilka oddzielnych sesji (płyty wielosesyjne, CD-ROM XA). Sesja może pomieścić tylko jedną ścieżkę danych lub kilka ścieżek audio. Jeśli wszystkie dane, które mają być umieszczone na płycie, zostają umieszczone w jednej sesji, mamy do czynienia z płytą jednosesyjną (ang. Singlesession CD). Także w przypadku audio istnieje możliwość stopniowego dogrywania poszczególnych ścieżek dźwiękowych. Po nagraniu ostatniej sesji należy sfinalizować płytę (zamknąć sesję lub płytę). Sporządzony w ten sposób krążek określony jest mianem Track At Once singlesession CD.