TIME

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do wyświetlania i ustawiania czasu systemowego. Składnia polecenia wygląda tak:

TIME [/T | godzina]

Wpisz TIME bez parametrów, aby wyświetlić bieżące ustawienia czasu i monit o podanie nowego czasu. Naciśnij klawisz ENTER, aby nie zmieniać godziny.

Przy włączonych rozszerzeniach poleceń polecenie TIME obsługuje przełącznik /T, którego użycie powoduje, że polecenie wyświetla bieżący czas bez monitowania o podanie nowego czasu.

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Post navigation