EPM lub Earnings Per 1000, Earnings Per Mille

(ang. Earnings Per Mille – zarobki za tysiąc wyświetleń) – wskaźnik przydatny dla reklamobiorców lub udostępniających powierzchnię reklamową, który określa zysk za 1000 wyświetleń jednostki reklamowej. Przeciwieństwem EPM jest CPM czyli koszt tysiąca wyświetleń poniesiony przez reklamodawcę.