Toolbar PageRank lub tPR

– jest to wskaźnik PR wyświetlany na toolbarze Google lub na stronach www bądź wygenerowany przez skrypty. Skala tPR wynosi od 0 do 10 i jest wielkim uproszczeniem skali „prawdziwego” PR (określanego czasem jako rPR dla odróżnienia). tPR zapisuje się zazwyczaj w dwóch postaciach: PR7 lub PR 7/10.
Poniżej przelicznik tPR i rPR

tPR rPR
0/10 0.15 – 0.9
1/10 0.9 – 5.4
2/10 5.4 – 32.4
3/10 32.4 – 194.4
4/10 194.4 – 1,166.4
5/10 1,166.4 – 6,998.4
6/10 6,998.4 – 41,990.4
7/10 41,990.4 – 251,942.4
8/10 251,942.4 – 1,511,654.4
9/10 1,511,654.4 – 9,069,926.4
10/10 9,069,926.4 – 0.85 ? N + 0.15