Beniamin

program typu censorware (kontroler treści), mający za zadanie filtrować i blokować dostęp do określonych stron i treści w Internecie. Najczęstszym powodem stosowania tego typu programów jest chęć zapewnienia dzieciom ochrony przed treściami dla nich niepożądanymi lub odcinanie pracowników firm i instytucji od treści niezwiązanych z pracą. Typowa treść blokowana przez tego rodzaju programy dotyczy pornografii, hazardu, alternatywnych stylów życia, seksu, polityki i religii. Kontrolery treści mogą także służyć jako rodzaj prymitywnej zapory sieciowej.
Beniamin stał się pierwszym programem otwarcie uznanym i zalecanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do użytku domowego i w pracowniach informatycznych szkół.

Funkcje programu:
– blokowanie dostępu do stron na podstawie występujących słów (czarna lista słów) oraz na podstawie adresów (czarna lista adresów),
– blokowanie komunikatorów internetowych, list dyskusyjnych, czatów etc.,
– blokowanie poczty e-mail,
– blokowanie ściągania plików i programów z sieci na komputer,
– blokowanie reklam i animacji,
– ustawianie limitu czasu dostępu do sieci,
– zezwalanie na dostep tylko do kilku wybranych stron stron (biała lista),
– indywidualne blokowanie (czarna lista) lub odblokowywania wybranych stron (biała lista),
– tworzenie własnych definicji blokowanych treści,
– dostępność statystyki odwiedzanych stron.

Strona autora: http://www.beniamin.pl

Użytkownicy trafili tutaj szukając: (beniamin - biała lista ), beniamin biała lista, czarna lista beniamin