SPO lub Supply Path Optimization

– technologia stosowana w kampaniach typu programmatic i RTB, która za pomocą specjalnego algorytmu wybiera te licytacje (bidy) odsłony reklamy, które mają największą szansę na wygraną. Chodzi o to, aby nie przetwarzać wszystkich aukcji (bidów), które wysyłają do serwera platformy SSP lub DSP, ale przetwarzać tylko te, które realnie mają szansę na wygraną. Dzięki temu koszt utrzymania systemu RTB maleje a czas odpowiedzi serwerów SSP maleje. Jednocześnie koszt reklamy dla reklamodawców również maleje, ponieważ mniejsza ilość reklamodawców realnie branych pod uwagę przy licytacji (część z nich zostanie pominięta w rozważaniach przez algorytm SPO) powoduje uzyskanie niższych stawek CPM.