Algorytm

1. – oparty na efektywnej koncepcji, szczegółowy przepis na rozwiązanie danego problemu metodą operacji elementarnych. Często przedstawiany graficznie z uwagi na rozgałęzioną strukturę ścieżek przejść. Istotne jest, aby optymalną drogą skutecznie prowadził do wytyczonego celu. W matematyce przetrwały metody algorytmiczne wymyślone jeszcze w starożytności. Dziś algorytmy alternatywne są szczególnym obiektem badań informatyki, jako podstawa tworzenia najsprawniejszych procedur oprogramowania komputerów. Algorytmy stanowią zawsze szkielet każdego programu.
2. – pewien przepis, formuła matematyczna stanowiąca rozwiązanie jakiegoś problemu, zobrazowana odpowiednim kodem programu spełniającym takie funkcje jak np. generowanie s/n i inne niezwiązane z crackiem. Jeżeli używamy tego terminu w światku crackerskim, to mamy na myśli właśnie ten fragment kodu odpowiedzialny za wyliczenie poprawnego numeru odblokowującego, często można go wyripować, aczkolwiek wyjątkiem są funkcje generujące klucz jednokierunkowo (ang. one way algo), którego to procesu nie da się zreversować ze względu na specyfikę użytych funkcji takich jak choćby zwykłe AND. Oczywiście następuje tutaj pewna utrata danych, co w konsekwencji nierzadko prowadzi do kilku rozwiązań (kilka s/n dla jednego name), ale i tak w przypadkach ekstremalnych jedynym wyjściem z sytuacji jest zastosowanie bruteforce.
3. – w odniesieniu do wyszukiwarki internetowej algorytm to zbiór zasad, według których wyszukiwarka wysoko klasyfikuje daną stronę internetową jako zgodną z zapytaniem internauty. Rozpracowanie algorytmu jest głównym zadaniem pozycjonerów. Zrozumienie, w jaki sposób wyszukiwarka ocenia stronę pod względem jej zawartości, pozwala umieścić stronę na wysokiej pozycji pod danymi słowami kluczowymi, czyli wypozycjonować ją. Jednym z najbardziej popularnych algorytmów jest algorytm PageRank autorstwa Google oraz mniej znany i zapewne dopiero w fazie testów TrustRank.
Najczęściej wyszukiwarki internetowe biorą pod uwagę ilość i jakość linków kierujących do witryny, znaczniki META oraz treść strony.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: algo komendy, dokładny przepis na rozwiązanie danego problemu