DVD+RW

(ang. Digital Versatile Disc ReWritable lub Digital Video Disc ReWritable)- rodzaj optycznego wielokrotnie zapisywalnego nośnika danych typu DVD, na którym wielokrotnie można zapisać jakieś dane. Płyta DVD-RW jest odpowiednikiem płyty CD-RW w przypadku nośników typu CD. Format ten został zaprojektowany przez grupę korporacji, znaną jako DVD+RW Alliance pod koniec roku 1997. Pomimo, że nie został jeszcze zaakceptowany przez DVD Forum, jest on na tyle popularny, że producentom sprzętu komputerowego trudno tą popularność ignorować, w wyniku czego płyty DVD+RW obsługuje na dzień dzisiejszy 3/4 odtwarzaczy DVD.
Formatem konkurującym z DVD+RW jest format DVD-RW. Jak dotąd nie ma jednego standardu nagrywania DVD i z tego powodu bardzo popularne są hybrydowe nagrywarki, które potrafią obsłużyć obydwa te formaty. Takie nagrywarki często posiadają znak „DVD±RW”.