CD-WO

(ang. Compact Disc Write Once) – system, który umożliwia jednokrotny zapis i wielokrotne odtwarzanie. Podczas rejestracji dźwięku na CD-WO występują te same parametry co w przypadku CD, tj. częstotliwość próbkowania 44,1 kHz i długość słowa równa 16 bitom. Dzięki temu jest ona kompatybilna do konwencjonalnej płyty kompaktowej. Można ją odtwarzać za pomocą typowego odtwarzacza laserowego CD. Sam proces zapisu polega na wypalaniu laserem na powierzchni płyty odpowiednich zaczernień (pitów).

Post navigation