HD Photo, JPEG XR lub Windows Media Photo

– nowy format zapisu plików graficznych stworzony przez firmę Microsoft, który ma stać się następcą formatów JPEG i JPEG 2000. Organizacja standaryzacyjna Joint Photographic Experts Group prowadzi prace badawcze celem standaryzacji formatu. Format HD Photo jest już wspierany przez oprogramowanie do obróbki grafiki Adobe Photoshop oraz najnowszy system operacyjny koncernu – Windows Vista.

Historia formatu rozpoczęła się od stworzenia Windows Media Photo, ale w zeszłym roku, w poszukiwaniu szerszego grona odbiorców, Microsoft zmienił nazwę na bardziej neutralne HD Photo (zmieniając jednocześnie formę licencjonowania). Zaproponowana teraz nazwa – JPEG XR – nie tylko nie odwołuje się bezpośrednio do firmy, czy jej innych produktów, ale jednocześnie jest bardziej rozpoznawalna.

Porównanie JPEG i HD Photo z HDR (źródło Microsoft)

Format HD Photo zapewnia kodowanie obrazów statycznych z powiększoną przestrzenią barwną – HDR (high-dynamic-range) – bez potrzeby używania operacji zmiennoprzecinkowych i operacji dzielenia, co zapewnia jego szybką pracę zarówno przy kompresji, jak i dekompresji zdjęć. Posiada on wsparcie dla zdjęć monochromatycznych, RGB, CMYK, a także dla wielokanałowej reprezentacji kolorów, a każdy kanał może być zapisany nawet na 32 bitach. Ponieważ transformacje na obrazie są całkowicie odwracalne, to używając ich odpowiednio można uzyskać zarówno kompresję stratną, jak i bezstratną. Format używa kontenera zbliżonego do TIFF, który oprócz samych danych obrazu może zawierać opcjonalnie informacje o przezroczystości (kanał alfa), informacje Exif, oraz inne meta dane.

Format zapewnia możliwość dekodowania tylko części obrazu. Pełne dekodowanie nie jest także potrzebne przy operacjach takich, jak na przykład kadrowanie, czy przerzucanie w pionie i poziomie. Kodowanie i dekodowanie informacji w formacie HD Photo jest w sumie bardzo zbliżone do operacji wykonywanych przy JPEG, a podstawowe różnice pomiędzy nimi to na przykład fakt, że format JPEG zapewnia zapis kolorów z głębią 8, lub 12 bitów, natomiast wykorzystując HD Photo można uzyskać aż 32 bity. Ponadto nowy format przy transformacji operuje na blokach 4×4, lub w szczególnych przypadkach 2×4 i 2×2, podczas gdy JPEG pracuje na blokach 8×8, a bezstratna kompresja w formacie HD Photo jest możliwa dzięki wykorzystaniu transformacji „PCT”, nie posiadającej błędu wynikającego z zaokrągleń, który występuje w transformacji „DCT” wykorzystywanej w formacie JPEG.

Oprócz tego, jak twierdzi Microsoft, nowa technologia kompresji zapewnia taką samą jakość zakodowanego zdjęcia, przy dwa razy mniejszym pliku, lub przy zachowaniu takiego samego rozmiaru pliku dwa razy lepszą jakość. Obrazy przechowywane w nowym formacie mogą mieć „monstrualne” rozdzielczości dochodzące do 68,6 terapikseli, o ile rozmiar danych nie przekroczy 32 GB.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: co to jest plik graficzny, kompresja jpeg, graficzny plik komputerowy, komputerowy plik graficzny, format graficzny hd photo, graficzny plik komputerowy hasło