Asteriks lub *, gwiazdka

znak specjalny uzyskiwany przez wciśnięcie klawisza SHIFT i klawisza cyfry 8.
Często znak gwiazdki zastępuje przy wyszukiwaniu plików lub ciągów znaków dowolną ilość znaków alfanumerycznych.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: asteriks gwiazdka, asteriks słownik, asteriks w tekście, asteriks znak, asterix gwiazdka, asteryks słownik, gwiazdka asteriks, gwiazdka odsyłacz