Makrowirus lub wirus makro

– wirusy często klasyfikowane są według rodzajów infekowanych obiektów. Makrowirusy dodają swój kod do makr kojarzonych z dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i innymi plikami danych.
Pierwszy makrowirus, Concept, pojawił się w lipcu 1995 roku. W krótkim czasie makrowirusy stały się dominującym typem wirusów. Było to spowodowane trzema głównymi czynnikami. Po pierwsze, makrowirusy były pierwszym typem wirusów, które celowo dodawały swój kod do plików danych. To oznaczało, że rozprzestrzenianie wirusów nie opierało się tylko na wymianie dyskietek czy programów pomiędzy użytkownikami. Po drugie, wirusy te były niezwykle łatwe do napisania (lub skopiowania) dla potencjalnych autorów. W ten sposób nowy makrowirus dawał początek wielu nowym wariantom. Po trzecie, wirusy te wykorzystywały pojawienie się poczty elektronicznej, dzięki której użytkownicy nieumyślnie rozprzestrzeniali je w niespotykanym dotąd tempie.
Makrowirusy były w ogromnej większości tak skonstruowane, aby mogły rozprzestrzeniać się za pośrednictwem plików tekstowych pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint i Project). Pojawiło się również kilka wirusów „proof-of-concept” dla innych formatów (na przykład Lotus AmiPro).
Makrowirusy zdominowały scenę wirusową do momentu pojawienia się pierwszych „masowych-wysyłek” na początku 1999 roku.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: wirus makro, makrowirusy komputerowe, makro wirus, makrowirus, co to jest wirus makro, wirusy makro, wirus makr, wirus komputerowy makrowirus, makro wirusy, makrowirusy

Post navigation