DDE

(ang. Dynamic Data Exchange – dynamiczna wymiana danych) – jest to specjalna metoda wymiany danych między dwoma lub więcej programami pracującymi w Windows. Jeśli chcemy jej użyć, musimy otworzyć programy pomiędzy którymi nastąpi wymiana danych. Następnie wydajemy polecenie Windows, by utworzył połączenie między aplikacjami. Technika DDE jest obecnie obsługiwana przez większość aplikacji pracujących w Windows.

Post navigation