Wykluczenie cyfrowe, e-wykluczenie, podział cyfrowy

(ang. e-exclusion lub digital divide) – w dobie społeczeństwa informacyjnego, czyli społeczeństwa którego istnienie w dużej mierze oparte jest na przepływie informacji i stosowaniu rozwiązań informatycznych, niesprawne posługiwanie się narzędziami pozyskiwania informacji może stać się przyczyną tzw. wykluczenia społecznego.

Wykluczenie społeczne w społeczeństwie informacyjnym określane jest również jako wykluczenie cyfrowe lub e-wykluczenie.

Do wykluczenia cyfrowego może dochodzić na skutek:

  • fizycznego braku dostępu do Internetu
  • braku umiejętności poruszania się w Internecie lub obsługi komputera, telefonu komórkowego i innych zaawansowanych urządzeń elektronicznych
  • niepełnosprawności i związanych z tym trudności w poruszaniu się w Sieci
  • nieumiejętności w posługiwaniu się kartą kredytową, elektronicznym biletem komunikacji miejskiej, elektroniczną kartą biblioteczną i innymi elektronicznymi dokumentami

Podejmowane działania, które mają za zadanie zmniejszać zjawisko wykluczenia cyfrowego:

  • niwelowanie różnic pomiędzy osobami pełno- i niepełnosprawnymi,
  • niwelowanie różnić pomiędzy posiadającymi umiejętności obsługi komputera i ich nieposiadającymi – w postaci kursów i szkoleń komputerowych, budowy łatwych i intuicyjnych serwisów internetowych itp.
  • subsydiowanie (dotowanie) budowy łączy internetowych w tych częściach kraju, w których trudno o dostęp do Sieci lub w biedniejszych regionach kraju.
Użytkownicy trafili tutaj szukając: wykluczenie cyfrowe definicja, e-wykluczenie, podział cyfrowy, e wykluczenie i e wylaczenie, wykluczenie cyfrowe, ewykluczenie cyfrowe w, skutki wykluczenia cyfrowego, definicja wykluczenia cyfrowego, co to znaczy e- wykluczenie pl, wykluczenie społeczne a wykluczenie cyfrowe