Hooker

aplikacja notująca wywołania zadanych funkcji w pliku wraz z ich parametrami i czasem wywołania. Ze względu na zakres działania możemy wyróżnić hookery działające w Ring 3, tj. monitorujące wywołania tylko jednego, określonego programu oraz pracujące w Ring 0, najczęściej są to VxD mające dostęp do całego systemu. Hookerem jest np. monitor rejestru.

Post navigation