Joliet

– zaprojektowany przez firmę Microsoft standard rozszerzenia ISO 9660. Joliet zastosował Unicode – 16-bitowy kod do zdefiniowania znaków Dzięki temu można zapisać niemalże wszystkie znaki. Nazwy plików mogą przybierać długość nie przekraczającą 64 znaków i wolno umieszczać w nich spacje. Płyty w formacie Joliet zawierają 2 systemy plików: system ISO 9660 zapewnia kompatybilność, zaś właściwy format Joliet daje się odczytać tylko w Windows 95/98, NT i w DOS.