Karta rozszerzeń

– kompletny zespół konstrukcyjny i funkcjonalny mikrokomputera, stanowiący płytkę drukowaną z elementami elektronicznymi, często także z oprogramowaniem w pamięci stałej karty lub na dysku. Karty rozszerzeń stanowią bądź integralne elementy składowe mikrokomputera o budowie modułowej – architekturze otwartej (np. karta grafiki, sterownik dysków) lub umożliwiają zmianę, rozszerzenie jego możliwości funkcjonalnych (np. karta dźwiękowa, modemu, obsługi skanera). Karty umieszcza się w obudowie mikrokomputera w specjalnych złączach (gniazdach rozszerzeń).

Użytkownicy trafili tutaj szukając: karta rozszerzen, co to jest karta rozszerzeń, karta rozszerzeń i słownik, karta rozszerzenia, karta rozszerzen i co to jest, karta rozrzeżeń, karta rozszerzen i slownik, karta rozszerzeńi słownik, rozszerzenia (karty)