LAN

(ang. Local Area Network) – lokalna sieć komputerowa, obejmująca swoim zasięgiem niewielki obszar, np. jedną firmę czy dom mieszkalny, w której połączono ze sobą komputery i inne urządzenia, np. drukarki sieciowe, serwer z miejscem na składowanie danych itp. Sieć LAN może służyć umożliwieniu szybkiego przesyłania danych pomiędzy komputerami w sieci, udostępnieniu wszystkim komputerom w sieci dostępu do Internetu, możliwości drukowania na drukarce sieciowej, możliwości przechowywania danych na serwerze, dzięki czemu każdy użytkownik sieci ma dostęp do tych danych. Dane w sieci LAN mogą być przesyłane przewodowo (kablem) lub bezprzewodowo (np. przez WIFI).

Przykład sieci LAN

Przykład sieci LAN (źródło: conniq.com)

Post navigation