MORE

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do wyświetlania danych po jednej długości ekranu.Składnia polecenia wygląda tak:

MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n]] < [dysk:][ścieżka]pliknazwa_polecenia
MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n]]
MORE /E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n] [pliki]

[dysk:][ścieżka]plik – określa plik, który ma być wyświetlany po jednym ekranie na raz
nazwa_polecenia – określa polecenie, którego wynik ma być wyświetlany po jednym ekranie na raz
/E – włącza rozszerzone funkcje
/C – czyści ekran przed wyświetleniem strony
/P – rozszerza znaki nowego wiersza
/S – łączy sąsiednie puste wiersze w jeden wiersz
/Tn – zamienia tabulatory na n spacji (domyślnie 8)

Opcje mogą występować w zmiennej środowiskowej MORE.
+n – zaczyna wyświetlanie pierwszego pliku od wiersza n
pliki – lista plików do wyświetlenia. Pliki z listy są oddzielane pustymi wierszami.

Jeśli włączone są funkcje rozszerzone, to następujące polecenia są akceptowane w wierszu polecenia „–Więcej–”
P n – wyświetla następne n wierszy
S n – pomija następne n wierszy
F – wyświetla następny plik
Q – koniec
= – wyświetla numer wiersza
? – wyświetla wiersz pomocy
– wyświetla następną stronę
– wyświetla następny wiersz

Uwaga!UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁąCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BąDś PRZEŁąCZNIKI NIE BĘDą DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH.