PRINT

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do drukowania pliku tekstowego.Składnia polecenia wygląda tak:

PRINT [/D:urządzenie] [[dysk:][ścieżka]plik[...]]
/D:urządzenie – określa urządzenie do drukowania.

Uwaga!UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.