ATTRIB

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do zmiany atrybutów plików. Składnia polecenia wygląda tak:

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [dysk:] [ścieżka] [nazwa_pliku] [/S [/D]]
+” – ustawia atrybut.
-” – czyści atrybut.
Ratrybut pliku tylko-do-odczytu.
A– atrybut pliku archiwalnego.
S – atrybut pliku systemowego.
H – atrybut pliku ukrytego.
[dysk:][ścieżka][nazwa_pliku] – określa plik lub pliki, których atrybuty mają być przetwarzane.
/S – przetwarza pasujące pliki w folderze bieżącym i wszystkich podfolderach.
/D – przetwarza również foldery.

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: zmiana atrybutu pliku dos

Post navigation