Serwer komunikacyjny

– jeden z rodzajów specjalizowanych serwerów. Serwery komunikacyjne zarządzają połączeniami między węzłami w sieci a węzłami znajdującymi się w miejscach oddalonych lub też między węzłami sieci a komputerami klasy mainframe. Obsługują tych użytkowników, którzy za pośrednictwem łącz telekomunikacyjnych chcą przesyłać pliki lub uzyskać dostęp do informacji znajdujących się w systemach lub sieciach oddalonych. Liczba połączeń do lub z sieci obsługiwanych jednocześnie przez serwer jest zazwyczaj ograniczona. Serwery komunikacyjne mogą też pełnić rolę tzw. bramki, tzn. dokonywać zamiany formatu przesyłanych danych, protokołów komunikacyjnych i sygnałów w kablach przesyłowych. Z serwerem współpracuje zestaw modemów umożliwiających łączność poprzez linie telefoniczne. Serwery te mogą ponadto obsługiwać pocztę elektroniczną i automatycznie łączyć się z innymi sieciami lokalnymi lub serwerem poczty elektronicznej w celu nadania i odebrania przesyłek poczty e-mail.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: serwer komunikacyjny, serwery komunikacyjne, serwer komunikacyjny podserwery