TREE

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do przedstawiania graficznej struktury folderów na dysku lub w określonej ścieżce. Składnia polecenia wygląda tak:

TREE [dysk:][ścieżka] [/F] [/A]
/F – wyświetla nazwy plików w poszczególnych folderach
/A – używa znaków ASCII zamiast znaków roszerzonych

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.