Wireframe

[czytaj łajerfrejm] Określenie wireframe oznacza szablon strony internetowej lub aplikacji, szkic, który powstaje podczas jej projektowania. Wireframe pokazuje za pomocą prostych schematów gdzie i jak zostaną rozmieszczone elementy na stronie internetowej (np. menu, zakładki, treść strony, materiały typu wideo itp). Wireframe nie jest dokładną wizualizacją strony pod względem graficznym. Taka wizualizacja powstaje dopiero w kolejnym etapie projektowania.

Wireframe jest przekazywany do grafika, który na podstawie szkicu przygotuje dokładną wizualizację strony z użyciem logotypów, grafik itp.

Przykładowy wireframe dla serwisu Youtube znajdziesz poniżej:

Wireframe dla Youtube (źródło: wireframesketcher.com)