IO.SYS

– w systemie operacyjnym Windows plik IO.SYS jest binarnym plikiem wykonywalnym, który ładowany jest przy bootowaniu (starcie) komputera i przekazuje systemowi informacje o konfiguracji komputera. W Windows’ie zastąpił stare dosowe pliki IO.SYS i MSDOS.SYS. Nowsze wersje IO.SYS zawierają informacje potrzebne do startowania komputera, zastępując tym samym pliki AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS. Mimo to w nowszych systemach nadal są obecne powyższe dwa pliki, które są wymagane przez starsze aplikacje.
Ponieważ plik IO.SYS jest zapisany w formie binarnej, nie jest zatem edytowalny za pomocą edytora tekstu jak inne pliki. Możemy jednak zmienić domyślne ustawienia w pliku edytując CONFIG.SYS Zmienione wartości zostaną przechwycone przez IO.SYS i zapisane w jego wnętrzu.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: jak edytować plik io sys

Post navigation