Multispin

– multispin polega na zwiększaniu szybkości transferu danych z napędu CD-ROM z zachowaniem możliwości odtwarzania płyt audio. W tym celu napęd sprawdza za każdym razem, czy na umieszczonym w nim dysku znajdują się informacje komputerowe, czy dświęk. W trybie audio prędkość jest stała (1x), natomiast w trybie danych komputerowych maksymalna dla danego napędu (np. 72x).