Plik wsadowy

(ang. bath files) – plik wsadowy to plik tekstowy, który zawiera sekwencje poleceń wykonywane przez system operacyjny. Ich angielska nazwa batch oznacza partię, grupę. Niestety polski odpowiednik tej nazwy – wsadowe – nie odzwierciedla w pełni oryginalnej nazwy. W jednym pliku wsadowym zawartych jest wiele pojedynczych komend, które wykonują pewną procedurę. Zamiast wpisywać je wielokrotnie można stworzyć plik umieszczając w nim te komendy i wywoływać go w razie potrzeby – reszta zadziała automatycznie. Uruchamiając taki plik z szeregiem poleceń nie jesteśmy zmuszeni do ręcznego, żmudnego wpisywania każdego polecenia osobno. Prócz wygody plik wsadowy daje możliwość stworzenia mini-programów opartych na poleceniach systemu operacyjnego, które automatyzuję pracę na komputerze.
W systemie DOS pliki wsadowe posiadają rozszerzenie BAT (najbardziej znanym plikiem BAT w tym systemie jest AUTOEXEC.BAT, który służy do konfiguracji systemu). W systemach unixowych pliki wsadowe nazywane są skryptami shellowymi (ang. shell script) z kolei w komputerach typu firmy IBM pliki te noszą nazwę EXEC-ów.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: plik wsadowy definicja, plik wsadowy, pliki wsadowe definicja, rozszerzenia typu wsadowego