SETLOCAL

polecenie systemu operacyjnego DOS, które sprawia, że zmiany środowiska w pliku wsadowym będą lokalne. Zmiany środowiska dokonane po wydaniu polecenia SETLOCAL są lokalne: dotyczą pliku wsadowego. Aby przywrócić poprzednie ustawienia, należy wydać polecenie ENDLOCAL. Składnia polecenia wygląda tak:

SETLOCAL

Przy włączonych rozszerzeniach, polecenie SETLOCAL zmienia się następująco: polecenie skryptów SETLOCAL akceptuje obecnie dodatkowe argumenty:
ENABLEEXTENSIONS albo DISABLEEXTENSIONS – umożliwiają włączenie lub wyłączenie rozszerzeń interpretera poleceń
ENABLEDELAYEDEXPANSION lub DISABLEDELAYEDEXPANSION, umożliwiają włączenie lub wyłączenie opóźnionego rozwijania zmiennych środowiskowych.
Te modyfikacje obowiązują do momentu napotkania polecenia ENDLOCAL, niezależnie od ich ustawień przed poleceniem SETLOCAL.

Polecenie SETLOCAL ustawia wartość zmiennej ERRORLEVEL, jeżeli podany zostanie razem z nim argument. Zmienna otrzyma wartość 0, jeżeli podany został jeden z dwóch prawidłowych argumentów, lub 1 w pozostałych przypadkach. Można to wykorzystać w skryptach wsadowych, aby określić, czy dostępne są rozszerzenia, używając następującej techniki:
VERIFY OTHER 2>nul
SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS
IF ERRORLEVEL 1 echo Włączenie rozszerzeń było niemożliwe

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: komenda setlocal dos, setlocal, setlocal enabledelayedexpansion

Post navigation