eCPM lub Effective CPM, efektywny CPM

Miara eCPM oznacza średni poniesiony koszt za 1000 wyświetleń reklamy internetowej. Zazwyczaj przy tworzeniu kampanii określa się maksymalny koszt CPM, który nie jest tym samym co eCPM. CPM to założony maksymalny koszt 1000 wyświetleń, zaś eCPM to osiągnięty koszt wyświetleń w kampanii. Porównanie tych obydwu wartości pokazuje, czy kampania jest zrealizowana zgodnie z założeniami kosztowymi.

Najczęściej eCPMliczy się wtedy, gdy kampania kupowana jest w modelu innym niż CPM, np. w CPC, Flat Fee i należy policzyć, czy realizacja kampanii jest na odpowiednim poziomie.

eCPM liczy się przez podzielenie kosztu przez ilość wyświetleń pomnożonych przez 1000.

Przykład: Klient założył koszt CPM jako 1 zł. Wydał na kampanię 1000 zł płacąc w modelu CPC a kampania wygenerowała 900 000 odsłon. A więc eCPM wynosi 1,11 zł (1000 zł / 900 000 * 1000 kliknięć). Koszt 1000 wyświetleń nie zmieścił się w zakładanej wartości.

Przykład 2: Klient założył koszt CPM jako 1 zł. Wydał na kampanię 1000 zł w modelu flat fee (za dzień emisji) a kampania wygenerowała 3 000 000 odsłon. A więc eCPM wynosi 0,33 zł (1000 zł / 3 000 000 * 1000 kliknięć). Koszt 1000 wyświetleń był 3-krotnie tańszy niż zakładano.