VBR

(ang. Variable Bit Rate) – jedna z pięciu klas usług (wraz z ABR, CBR, UBR, GFR) w sieciach ATM. Klasa VBR określa wymagania transmisyjne dla usług o zmiennej przepływności, definiowanych przez podanie kilku parametrów. Kategoria ta występuje w dwóch wersjach: jedna z istotnym uzależnieniem czasowym (real-time VBR), odpowiednia dla ruchu o wybitnie nierównomiernym charakterze (burst), druga bez wyraźnego uzależnienia czasowego (non-real VBR), dla aplikacji wymagających tylko limitowanego czasu reakcji (transakcje bankowe, sygnalizacja w systemach nadzoru i in.).