CHKDSK

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do sprawdzania stanu dysku. Składnia polecenia wygląda tak:

CHKDSK [dysk:][[ścieżka]plik] [/F] [/V] [/R][/X][/I][/C] [/L[:rozmiar]]
dysk: [ścieżka] – określa literę dysku (z dwukropkiem), punkt instalacji lub nazwę woluminu.
plik – (tylko FAT/FAT32) określa pliki do sprawdzenia fragmentacji.
/F – naprawia błędy na dysku.
/V – (na partycjach FAT/FAT32) wyświetla pełne ścieżki i nazwy wszystkich plików na dysku; (na partycjach NTFS) wyświetla komunikaty porządkowania, jeżeli istnieją.
/R – lokalizuje uszkodzone sektory i odzyskuje informacje, które można odczytać (implikuje użycie przełącznika /F).
/L:rozmiar – (tylko NTFS) zmienia rozmiar pliku dziennika na podaną liczbę kilobajtów. Jeżeli rozmiar nie zostanie podany, wyświetlany jest rozmiar bieżący.
/X – wymusza uprzednią dezinstalację woluminu, jeżeli jest to konieczne. Wszystkie otwarte dojścia do tego woluminu przestaną być prawidłowe (implikuje użycie przełącznika /F).
/I – (tylko NTFS) wykonuje mniej dokładne sprawdzenie wpisów indeksu.
/C – (tylko NTFS) pomija sprawdzanie zapętleń w strukturze folderów.

Użycie przełączników /I lub /C zmniejsza ilość czasu potrzebną do uruchomienia programu Chkdsk przez pominięcie niektórych operacji sprawdzenia woluminu.

Uwaga!UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: chkdsk komendy, wszystkie otwarte dojścia do tego woluminu przestaną być prawidłowe, dezinstalacja woluminu, komendy chkdsk, komenda w dosie chkdsk, chkdsk wszystkie otwarte dojscia do tego woluminu przestana byc prawidlowe, chkdsk wszystkie otwarte dojścia, chkdsk komendy dos, chkdsk dos, checkdisk komendy

Post navigation