CHKNTFS

polecenie systemu operacyjnego DOS, które wyświetla lub modyfikuje stan sprawdzania dysku podczas rozruchu. Składnia polecenia wygląda tak:

CHKNTFS wolumin [...]
CHKNTFS /D
CHKNTFS /T[:czas]
CHKNTFS /X wolumin [...]
CHKNTFS /C wolumin [...]

wolumin – określa literę dysku (z dwukropkiem), punkt instalacji lub nazwę woluminu.
/D – przywraca ustawienia domyślne komputera; wszystkie dyski są sprawdzane podczas rozruchu, a program chkdsk zostanie uruchomiony na tych, które są zanieczyszczone.
/T:czas – zmienia czas odliczania inicjacji programu AUTOCHK na określoną wartość, wyrażoną w sekundach. W przypadku nie podania czasu, wyświetlone zostanie ustawienie aktualne.
/X – wyklucza dysk z domyślnej procedury sprawdzania podczas rozruchu. Wykluczenia dysków nie są zapamiętywane pomiędzy wywołaniami polecenia.
/C – planuje sprawdzenie danego dysku podczas rozruchu; program chkdsk zostanie uruchomiony, jeżeli ten dysk będzie zanieczyszczony.

Jeżeli nie zostaną podane żadne opcje, program CHKNTFS wyświetli informacje o tym, czy dysk jest zanieczyszczony i czy jest zaplanowane jego sprawdzenie podczas następnego rozruchu.

Uwaga!UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: chkntfs, chkntfs /c c:, chkntfs /D, chkntfs komenda, dysk wolumin jest zanieczyszczony

Post navigation