DEL lub ERASE

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do usuwania plików. Składnia polecenia wygląda tak:

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]atrybuty]] nazwy
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]atrybuty]] nazwy

nazwy – określa listę plików lub folderów. Aby usunąć wiele plików na raz, użyj symboli wieloznacznych. Jeżeli podany zostanie katalog, usunięte zostaną wszystkie pliki w tym katalogu.
/P – monituje o potwierdzenie przed usunięciem każdego pliku.
/F – wymusza usuwanie plików z atrybutem tylko-do-odczytu.
/S – usuwa określone pliki ze wszystkich podkatalogów.
/Q – tryb cichy, nie żąda potwierdzenia usunięcia w przypadku użycia symbolu wieloznacznego.
/A – wybiera pliki do usunięcia na podstawie atrybutów. Atrybuty:
R – pliki tylko do odczytu
S – pliki systemowe
H – pliki ukryte
A – pliki gotowe do archiwizacji
-” – prefiks oznaczający „nie”

Przy włączonych rozszerzeniach poleceń polecenie DEL i ERASE zmienia się następująco:
Semantyki wyświetlania przełącznika /S są zmienione w ten sposób, że pokazywane są tylko usuwane pliki, a nie te, których nie można odnaleźć.

Uwaga!UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: del składnia, jaka jest skladnia komendy copy, erase dos, komendy dos delete, komenda dos color, jaka jest składnia komendy copy?, jaka jest składnia komendy copy, skłądnia polecenia del, dos komenda del, delete dos składnia

Post navigation