Maska

– forma elektronicznego formularza. Maski są wyposażone w gotowe pola danych. Podczas wprowadzania informacji kursor przeskakuje pomiędzy kolejnymi polami, w których mają zostać zapisane nowe informacje. Przykładem masek są również okna dialogowe w Windows.

Post navigation