Master

1. – określenie urządzeń, stacji sieciowych i komputerów, które przejmują sterowanie pracą innych urządzeń. Przykładem są dyski twarde: jeden musi mieć status Master (Pan), drugi Slave (Sługa) – drugi jest podporządkowany pierwszemu.
2. – masterem nazywamy również komputer, który steruje innym komputerem za pośrednictwem lini telefonicznej.

Post navigation