MSN

(ang. MicroSoft Network)
1. – sieć pracująca w trybie on-line, opracowana przez Microsoft. Pojawiła się z systemem Windows 95. MSN stanowił próbę zdominowania przez Microsoft rynku on-line, jednak projekt nie powiódł się. Obecnie jest więc częścią ogólnej strategii firmy, która skupiła się na zastosowaniach związanych z http://www.i-slownik.pl/1,711,internet,infostrada,pajeczyna,globalna,wioska.html" title="Internet, Infostrada, Pajęczyna, Globalna Wioska"Internetem.
2. – ogólnoświatowa wyszukiwarka internetowa stworzona przez Microsoft, znajdująca się pod adresem www.msn.com. Wyszukiwarka MSN oprócz Yahoo jest głównym konkurentem Google na rynku wyszukiwarek internetowych.

Post navigation