Patcher lub crack-maker

program stworzony w celu ułatwienia pracy crackerom. Tworzy on po prostu cracki poprzez porównanie plików – oryginalnego i zcrackowanego i wykryciu różnic. Zasadniczo wyróżniamy dwie kategorie crack-makerów: static patcher i generic patcher. Ten pierwszy tworzy patch’a, który modyfikuje podane mu miejsce w pamięci, a więc nadaje się tylko do jednej konkretnej wersji programu ofiary. Drugi działa bardziej „inteligentnie”, wyszukuje jakiś ciąg opkodów charakterystyczny dla procedury sprawdzającej status programu, a występującej w kilku wersjach danej aplikacji, i generuje cracka zmieniającego odpowiedni jej fragment biorąc za podstawę miejsca do zpatchowania offset wyszukanego strumienia bajtów.

Post navigation