PATH

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do wyświetlania lub ustawiania ścieżki wyszukiwania dla plików wykonywalnych. Jeśli wpiszesz do pliku AUTOEXEC.BAT komendę PATH z odpowiednią ścieżką, to pliki wykonywalne z tego katalogu będą uruchamiane przez wpisanie jedynie nazwy pliku (nawet bez rozszerzenia i pełnej ścieżki do pliku)! Składnia polecenia wygląda tak:

PATH [[dysk:]ścieżka[;...][;%PATH%]
PATH ;

Wpisz PATH ; aby wyczyścić wszystkie ustawienia ścieżki wyszukiwania: wówczas będzie przeszukiwany tylko bieżący katalog.
Wpisz PATH bez parametrów, aby wyświetlić bieżącą ścieżkę.
Umieszczenie wyrażenia %PATH% w nowym ustawieniu ścieżki powoduje, że stara ścieżka jest dodawana do nowego ustawienia.

Uwaga!UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU .

Użytkownicy trafili tutaj szukając: anything, do czego służy ren, jak uruchomic ścieżki z dos, path polecenie dos