Omnichannel vs. multi-channel – czym różnią się te dwa podejścia w e-commerce?

Dwa podejścia w e-commerce, multi-channel i omnichannel, często są ze sobą mylone lub używane zamiennie. Powodem jest często fakt, że granica pomiędzy tymi dwoma podejściami jest bardo cienka i tylko drobne usprawnienia jednego z elementów naszego biznesu mogą nas przenieść z multichannelu do omnichannelu.

Generalnie multichannel to tylko umożliwienie klientowi zakupów w różnych kanałach sprzedaży (sklep internetowy lub strona w wersji na komputery i urządzenia mobilne, telefon, e-mail, Facebook, infolinię itp.), zaś omnichannel to szersze podejście które oprócz umożliwienia zakupów w wielu kanałach, zapewnia również spójność przekazu i identyczność obsługi w tych kanałach (te same informacje, promocje, ta sama oferta, pełna wiedza o kliencie niezależnie od formy kontaktu).

Źródło: di.com.pl