CONVERT

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do konwersji woluminu FAT na NTFS. Składnia polecenia wygląda tak:

CONVERT wolumin /FS:NTFS [/V] [/CVTArea:nazwa_pliku] [/NoSecurity] [/X]
wolumin – określa literę dysku (z dwukropkiem), punkt instalacji lub nazwę woluminu.
/FS:NTFS – określa, aby konwertować wolumin na NTFS.
/V – określa, aby konwertować w trybie informacji pełnej.
/CVTArea:nazwa_pliku – określa plik ciągły w katalogu głównym, który będzie symbolem zastępczym dla plików systemu NTFS.
/NoSecurity – określa, aby ustawienia zabezpieczeń konwertowanych plików i katalogów były dostępne dla wszystkich.
/X – wymusza najpierw dezinstalację woluminu w razie potrzeby. Wszystkie otwarte dojścia do woluminu przestaną być prawidłowe.

Uwaga!UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: komenda convert składnia, convert polecenia dos, dos komenda convert, dos polecenie convert nie działa, komenda convert, składnia polecenia convert

Post navigation