RDRAM lub Rambus Dynamic RAM

(ang. Rambus Dynamic Random Access Memory – dynamiczna pamięć operacyjna o swobodnym dostępie firmy Rambus) – rodzaj pamięci video, skonstruowanej przez firmę Rambus. RDRAM zawiera specjalną magistralę, która przyspiesza przepływ danych. Jest zoptymalizowana do zastosowań strumieniowych multimediów. Por. VRAM, SGRAM, WRAM, MDRAM.