Stacja robocza

– określenie mikrokomputera (niekiedy wykorzystującego kilka procesorów) o znacznie większej mocy obliczeniowej i możliwościach graficznych niż komputer osobisty. Stacje robocze wykorzystywane są głównie do złożonych prac graficznych w systemach CAD, DTP, tworzeniu animacji, a także jako serwery w małych systemach wielodostępnych w sieciach lokalnych.