Żargon komputerowy

– specyficzne słownictwo związane z informatyką, cyberkulturą, Internetem; pierwotnie używane w środowisku informatyków i elektroników. Część tego słownictwa przechodzi do codziennego obiegu w języku – żargonem posługują się użytkownicy komputerów. W języku polskim trzon żargonu komputerowego stanowią spolszczone angielskie nazwy urządzeń, elementów składowych komputera i określenia czynności związanych z obsługą (np. „zalogować się” – zarejestrować się w sieci komputerowej, wejść do sieci komputerowej jako jej użytkownik; „zasejwować się” – wpisać coś na twardy dysk, zarejestrować informację na twardym dysku itd.). Charakterystyczną cechą żargonu komputerowego jest „uczłowieczanie” komputera: do oznaczania podstawowych jego mechanizmów używane są pojęcia opisujące właściwości, funkcje poznawcze i pracę umysłową człowieka (np. język, pamięć operacyjna, czytanie itd.). Ponadto w żargonie pojawia się dużo metaforycznych określeń nawiązujących do rozmaitych dziedzin: wirus, koń trojański itd. Z Internetem i cyberprzestrzenią związana jest metaforyka komunikacyjna, „podróżna” (np.: nawigacja, żeglowanie, autostrady lub magistrale informacyjne, komunikacyjne itd.). Ciekawym zjawiskiem są swoiste obyczaje ortograficzne użytkowników poczty elektronicznej i internetowych grup dyskusyjnych: dopuszczalna, a nawet „w dobrym tonie” jest pisownia fonetyczna, urealniająca rozmowy w cyberprzestrzeni, podkreślająca przynależność do subkultury użytkowników. Ponadto powstają specyficzne skróty, neologizmy, kody zrozumiałe wyłącznie dla członków określonych grup dyskusyjnych (akronimy). Słownik ten służy właśnie zapoznaniu się z żargonem komputerowym.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: slang komputerowy, żargon informatyczny, żargon komputerowy, określenie świata rzeczywistego, żargon informatyków, neologizmy związane z komputerem, komputerowy zargon baby, określenie świata rzeczywistego stosowamew argonie internetowym, slangk użytkowników komputera, słownictwo związane z informatyką

Post navigation