SEO, Search Engine Optimization lub optymalizacja stron internetowych

jest to dostosowanie treści i kodu strony internetowej pod kątem lepszej widoczności strony w wyszukiwarkach internetowych. Zazwyczaj optymalizacja jest wstępem i podstawą do pozycjonowania, choć czasem używa się pojęcia SEO jako synonimu pozycjonowania. Optymalizację strony można podzielić na optymalizację kodu i optymalizację treści.

Optymalizacja kodu:
– zmniejszenie objętości strony celem zwiększenia szybkości jej ładowania się – odchudzenie kodu, zmniejszenie objętości grafiki etc.
– dostosowanie kodu strony do panujących standardów (prawidłowa walidacja kodu, spełnienie norm W3C etc.)
– dostosowanie kodu strony dla potrzeb robotów indeksujących, ułatwienie indeksacji strony przez stworzenie mapy strony, usunięcie ramek, stworzenie alternatywnej wersji strony wykonanej we Flashu etc.
– działania zmierzające do wyższego ocenienia strony internetowej przez robota wyszukiwarki – odpowiednie metatagi, hierarchia nagłówków etc.

Optymalizacja treści:
– odpowiednie ułożenie kolejności elementów na stronie [treść – menu – nagłówek] dla osób niepełnosprawnych;
– uwypuklenie rzeczy najistotniejszych na stronie, odpowiedni podział na odrębne logicznie elementy
– zaznaczenie słów kluczowych i ustalenie hierarchii nagłówków, opisanie grafiki znacznikami ALT, linków znacznikiem TITLE (działania na granicy optymalizacji i pozycjonowania)

Po odpowiednim zoptymalizowaniu strony zazwyczaj przechodzi się do samego pozycjonowania czyli działania mającego na celu podwyższenie pozycji w wyszukiwarkach internetowych.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: Optymalizacja Strony Www Pod Wyszukiwarki