DLC

(ang. Data Link Control) – adres identyfikujący w unikatowy sposób węzeł w sieci. Każda karta sieciowa ma adres DLC lub identyfikator DLC (DLCI). Niektóre protokoły sieciowe, takie jak Ethernet i Token Ring, używają wyłącznie adresów DLC. Inne protokoły, takie jak TCP/IP, wykorzystują do identyfikowania węzłów adresy logiczne na warstwie sieci OSI. Wszystkie adresy sieciowe muszą być jednak ostatecznie przetłumaczone na adresy DLC. W sieci protokołów TCP/IP tłumaczenie adresów jest wykonywane przez protokół ARP.

Post navigation